Unia Zachodnioeuropejska

A meeting of the WEU in Marseille (Photo: French Presidency Web-site)

Unia Zachodnioeuropejska była sojuszem powołanym w celu wspólnej obrony. Powstała z inicjatywy brytyjskiej w 1948 r., weszły do niej Wielka Brytania, Francja i kraje Beneluxu. W wyniku postanowień Traktatu z Maastricht UZE ma stworzyć sojusz militarny i zbrojne ramię UE.


W następstwie włączenia zadań petersberskich UZE do Traktatu Amsterdamskiego oraz dalszego rozwoju Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony, UZE utraciła swoje znaczenie.
W traktacie Brukselskim, Artykuł 5 odnosi się do WEU, mówiąc o zobowiązaniu do automatycznej wzajemnej obrony.

W przyszłości

W Projekcie Konstytucji wprowadzona została klauzula wzajemnej obrony z myślą o państwach członkowskich zaineresowanych podjęciem, zgodnie ze specjalnymi regułami, wzmocnionej współpracy w obszarze obrony

Linki

Zobacz również Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony, NATO, Neutralność, Klauzula solidarności, Traktat Brukselski

 http://www.assembly-weu.org/fr/include/erreur.html