Neutralność

Trinity College in Dublin (Photo: EU Commission)

Spośród 15 Państw Członkowskich UE, Irlandia, Szwecja, Finlandia i Austria pozostają neutralne. Nie są członkami żadnego sojuszu wojskowego i nie są związane żadnymi zobowiązaniami wzajemnej obrony.
Spośród krajów kandydackich Malta i Cypr zadeklarowały, że pozostaną neutralne i nie zrzeszone w żadnym sojuszu. Na szczycie UE w Kopenhadze w grudniu 2002 zachowały swój specjalny status w tym względzie.

Traktat z Maastricht stanowi problem dla państw neutralnych, gdyż nakreśla podstawy do zbiorowego działania UE w dziedzinie Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa (WPZiB).
Na mocy traktatów państwa neutralne będą mogły brać udział w operacjach wojskowych UE jeśli będzie to zgodne z ich wolą, ale nie są do tego zobowiązane prawnie.

Nie zostaną im przekazane tajne informacje NATO, w takim zakresie, w jakim otrzymują je uczestniczące państwa członkowskie UE.

W przyszłości

Projekt Konstytucji (Art. I-15.2) zobowiązuje wszystkie Państwa Członkowskie do wspierania WPZiB.

Linki

Zobacz także Obrona.