NATO

NATO flag (Photo: NATO)

Z siedzibą w Brukseli, Organizacja Paktu Północnoatlantyckiego jest główną, zachodnią organizacja obronną. Obejmuje 19 państw razem z USA, Kanadą i wieloma państwami europejskimi.

Uwagi

Traktat ustanawiący Organizację Paktu Północnoatlantyckiego w 1949 składa się z 14 artykułów, z zobowiązaniem do wzajemnej zbiorowej obrony i bezpieczeństwa w Artykule 5.

W przyszłości

Podczas szczytu w Pradze w 2002, siedem państw - Bułgaria, Estonia, Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja i Słowenia - zaproszonych zostało do rozpoczęcia rozmów prowadzących do członkowstwa w NATO. Ich przystąpienie do struktur spodziewane jest z dniem 4 maja 2004 roku. UE może wkrótce kontrolować europejski filar NATO, Eurogrupę.

UZE posiada klauzulę automatycznej wzajemnej obrony, zawartą również w Art. 5.
Konwent UE proponuje zawarcie takiej “klauzuli solidarności” w proponowanej konstytucji UE, przypuszczalnie pozwalając państwom na udzielenie zgody w dłuższym okresie czasu.

Linki

Zobacz także Obrona.

http://www.nato.int/