Traktat Amsterdamski

Treaty of Amsterdam (Photo: http://europa.eu.int/comm/mediatheque/photo/select)

Opracowany w 1997 r. wszedł w życie w 1999 r.

Traktat Amsterdamski:

Obecnie Traktat z Nicei wniósł głosowanie w dziedzinie wzmocnionej współpracy na podstawie kwalifikowanej większości głosów.

Linki

http://www.europa.eu.int/scadplus/leg/en/s50000.htm

http://www.europa.eu.int/en/ag......nda/igc-home/intro/home_en.htm