Klauzula solidarności

Klauzula wzajemnej obrony "ja pomagam tobie, ty pomagasz mi", która mogłaby być włączona do Konstytucji.

Linki

Patrz także Defence, UZE, and NATO.