Traktat z Maastricht

Maastricht, Group Photo (Photo: European Commission)

Traktat z Maastricht, znany również jako Traktat o Unii Europejskiej (TUE), utorował drogę dla dalszej integracji europejskiej, szczególnie poprzez wprowadenie Unii Gospodarczej i Walutowej. Stanowi najbardziej przełomowy traktat jak do tej pory. Podpisany w 1992, wszedł w życie 1 listopada 1993.

Dzięki zmianom w poprzednich traktatach – Paryskim, Rzymskim oraz Jednolitym Akcie Europejskim – została utworzona unia polityczna.
Nowe obszary polityk zosatły włączone do dwóch nowych międzyrządowych filarów obok pierwszego, wspólnotowego, ponadnarodowego filaru. Drugi filar stanowi Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa WPZiB, a trzeci Sprawiedliwość i Sprawy Wewnętrzne

 

Uwagi

Traktat z Maastricht:

Linki

http://europa.eu.int/en/record/mt/top.html