Zadania Petersberskie

WEU meeting in Marseille. The WEU originally set out the "Petersberg-Tasks." (Photo: French Presidency Web-site)

Lista zadań dotyczących bezpieczeństwa, obrony i zaprowadzania pokoju, pierwotnie zestawionych przez Unię Zachodnioeuropejską (UZE) w czerwcu 1992.
Zadania zostały obecnie wprowadzone do TUE na mocy Traktatu Amsterdamskiego jako nowa kompetencja UE, pozwalająca UE na podjęcie działań.
Zadania te nie wymagają wyraźnego mandatu ONZ.

Uwagi

W przyszłości

Zadania petersberskie będą w przyszłości podejmowane przez Siły Szybkiego Reagowania UE.

Te siły będą dowodzone przez Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa UE, nowy organ utworzony na mocy Traktatu z Nicei.
Wymagana jest jednomyślność w Radzie, aby pozwolić UE na przedsięwzięcie jednego z zadań petersberskich.

Konwent w sprawie Przyszłości Europy proponuje, aby stosować procedurę konstruktywnego wstrzymania się od głosu w celu przezwyciężenia trudności w osiągnięciu jednomyślności.

Ponadto Projekt Konstytucji zezwala na zastosowanie wzmocnionej i strukturalnej współpracy w celu wypełniania zadań Petersberskich.

 Links

Zobacz również Obrona.

http://www.nato.int/docu/handbook/2001/hb150401.htm