Unia Gospodarcza i Walutowa, UGiW

The third stage of the EMU introduced the Euro in the 12 Eurozone countries. (Photo: European Commission)

Aby państwo UE mogło zakwalifikować się do udziału w UGiW, jego gospodarka musi spełniac cztery kryteria (kryteria konwergencji). Po przyjęciu do UGiW państwa muszą stosować się do dyscypliny budżetowej (Pakt Stabilności i Wzrostu).
Na mocy Paktu Stabilności i Wzrostu rządy, które dopuszczają do nadmiernych deficytów budżetowych (to znaczy decydują wydawać więcej niż trafia do budżetu) oraz nie podejmują żadnych działań mających rozwiązać ten problem, mogą zostać ukarane sankcją natury finansowej.

W 2003 roku zarówno Niemcy jak i Francja złamały zasadę, która stwierdza, że rządy nie mogą dopuścić do przekroczenia deficytu powyżej 3% PNB. Istnieje ryzyko, że oba kraje będą ukarane.

Linki

Zobacz również Euroland, wspólna waluta, optymalny obszar walutowy

http://special.northernlight.com/euro/