TUE

Traktat o Unii Europejskiej.

Skrót TEU jest często dodawany po numerze Artykułu, aby podkreślić, że pochodzi on z Traktatu o Unii, a nie z Traktatu Wspólnoty, TWE.

Linki

Patrz  Filary.

http://www.europa.eu.int/abc/obj/treaties/en/entoc01.htm