Metoda międzyrządowa

Co-operation between governments on the basis of maintaining state sovereignty (Photo: www.eurunion.org/eu/index.php?option=com_cont...)

Współpraca pomiędzy rządami, oparta na zachowaniu suwerenności państw. Jest przeciwieństwem integracji ponadnarodowej, funkcje i kompetencje rządowe są przenoszone z narodowego na poziom UE.
UE nie tylko integruje państwa drogą tradycyjnej współpracy pomiędzy państwami. Integruje bezpośrednio również społeczeństwa.


UE jest organizacją ponadnarodową w pierwszym filarze, gdzie prawo UE ma pierwszeństwo nad prawem narodowym w przypadku konfliktu. Jest organizacją międzyrządową w drugim filarze Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa i w trzecim filarze Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. W ostanich dwóch filarach Państwa Członkowskie zachowują swoją tradycyjną, narodową suwerenność.

Uwagi