Głosowanie kwalifikowaną większością, QMV

Zwykła większość wymaga ponad 50% oddanych głosów.
Absolutna większośćwymaga ponad 50% wszystkich członków niezależnie od liczby głosujących.

Kwalifikowana większość wymaga ponad 50% wszystkich członków.

QMV jest najbardziej rozpowszechnioną formą głosowania w Radzie Ministrów UE.

W normalnej procedurze głosowania każdy członek dysponuje jednym głosem. W Radzie Ministrów głosy Państw Członkowskich są ważone. Przyjęcie uchwały wymaga obecnie większości 62 na 87 głosów.

W przyszłości

Począwszy od 2004 w rozszerzonej UE 25 krajów, kwalifikowana większość będzie wynosić 232 na 321 głosów.
Począwszy od 2007 w UE 27 krajów będzie ona wynosić 258 na 345 głosów.

Links

Zobacz również Głosowanie w Radzie.