Układ z Schengen

(Photo: EUobserver.com)

W 1985 Niemcy, Francja oraz kraje Beneluksu podpisały porozumienie w sprawie bliższej współpracy dotyczącej łatwiejszego podróżowania z przekraczaniem granic. Celem było utworzenie wspólnego obszaru podróżowania bez wewnętrznych granic, posiadającego wspólne granice zewnętrzne.
Kraje układu z Schengen zwykle nie wymagają od obywateli okazywania ich paszportów przy przekraczaniu granic pomiędzy dwoma krajami układu z Schengen.
Większość krajów UE jest obecnie włączonych a “Schengen Acquis” stało się prawem wiążącym UE na mocy Traktatu z Amsterdamu z 1998. Irlandia i Wielka Brytania nadal pozostają poza obszarem Schengen i posiadają klauzule opt-out (derogations) w traktatach. Dzieje się tak z powodu niechęci Wielkiej Brytanii do posiadania wspólnej strefy podróżowania z kontynentalnymi krajami UE, natomiast Irlandia pragnie zachować wspólna strefę podróżowania z Wielką Brytanią.
Dania dołączyła do Schengen w 1997, ale posiada klauzulę opt-out (derogację) obejmującą Wspólpracę policji i współpracę sądową w sprawach karnych, kiedy środki w tej dziedzinie są ustalane na poziomie ponadnarodowym.

Uwagi

Linki

Zobacz Filary and Wspólpracę policji i współpracę sądową w sprawach karnych.

http://europa.eu.int/en/agenda/schengen.html