Instrumenty prawne

Rozporządzenia, dyrektywy oraz decyzje są najważniejszymi, wiążącymi instrumentami prawnymi w systemie prawnym UE.
Zalecenia i opinie nie są aktami prawnie wiążącymi.

Tylko Wspólnota Europejska upoważnion jest do stosowania instrumentów prawnych.

Unia Europejska w związku z faktem, iż nie ma osobowości prawnej nie ma takich kompetencji.

W przyszłości

Konwent w Sprawie Przyszłości Europy zaproponował sześć następujących instrumentów prawnych:

Zobacz także euabc.com plik pdf. Podejmowanie decyzji według Projektu Konstytucji UE:

http://www.euabc.com/upload/pdf/legal_instruments.pdf