Unia Europejska, UE

(Photo: Court of Auditors)

UE została wprowadzona na mocy Traktatu z Maastricht w 1993 i opiera się na trzech “filarach".

  1. ponadnarodowy filar wspólnotowy, zespalający trzy wspólnoty, które istniały przed pojawieniem się traktatu: Europejska Wspólnota Gospodarcza, Europejska Wspólnota Energii Atomowej i Europejska Wspólnota Węgla i Stali. Od pojawienia się Traktatu wspólnoty te istnieją pod jedną nazwą: Wspólnota Europejska,
  2. Wraz z dwoma „międzyrządowymi" filarami

  3. Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa.
  4. Sprawiedliwość i Sprawy Wewnętrzn.

Wspólnota Europejska posiada osobowość prawną, Unia Europejska nie.

W przyszłości

Projekt Konstytucji zapewni UE pełną osobowość prawną.

Linki

http://www.europa.eu.int/