Zalecenie

Akt niewiążący, nakłaniający Państwa Członkowskie do zastosowania się.

Państwo Członkowskie nie może być ukarane za naruszenie zalecenia.
Różni się więc od opinii, które odnoszą się do już istniejącego dokumentu.