Suwerenność

Państwo jest suwerenne kiedy może decydować o swoich własnych sprawach oraz zawierać porozumienia z innymi krajami.

Pierwotnie ustanowiona jako współpraca pomiędzy suwerennymi państwami narodowymi, UE stopniowo ograniczała uprawnienia narodowe (kompetencje).

W przeciwieństwie do innych organizacji międzynarodowych, UE posiada bezpośrednio wiążące uprawnienia legislacyjne.
Ostatecznie Trybunał Europejski orzeka, która część suwerenności narodowej może zostać ograniczona.

W ten sposób, Państwa Członkowskie nie są dłużej w pełni suwerenne.

Niektórzy uważają, że państwo może zdobyć realną władzę nad całą UE poprzez dzielenie się formalną suwerennością z innymi państwami.

Inni uważają, że państwo może stracić realny wpływ i demokrację, jeśli dzieli suwerenność w obszarach, w których mogłoby poradzieć sobie w pojedynkę.

W przyszłości

Konwent w sprawie Przyszłości Europy być może zaproponuje, że Państwo Członkowskie może odzyskać pełną suwerenność poprzez wystąpienie z UE. W takich wypadkach państwa mogą, na przykład, by zawrzeć w zamian układ o partnerstwie.

Jednakże państwo może znaleźć sie w niebezpieczeństwie na skutek niedoskonałego powielania wielu decyzji członków UE. To nie przypomina czystej suwerenności, dlatego używa się określeń formalna i realna suwerenncość.


Linki

Patrz również Federeralizm i Konfederacja.