Ponadnarodowość (Supra-nationality)

"Supra" oznacza "ponad" – w tym przypadku "ponad narodami".
Będąc członkiem UE, państwo zrzeka się suwerenności na rzecz ponadnarodowej UE. W ten sposób państwo nie może dłużej decydować w sprawie różnych wewnętrznych i międzynarodowych polityk samodzielnie.

Systemy głosowania w UE mogą oznaczać, że jeżeli większość członków UE przyjmie dany przepis, to będzie on obowiązywał również w krajach, które głosowały przeciwko niemu. W ten sposób parlamenty narodowe przekazały część ich uprawnień (kompetencji) instytucjom UE.


Linki

Patrz  Pierwszeństwo.