Sankcje

Sankcje polityczne: Państwa Członkowskie mogą utracić swoje prawa głosu jeżeli pozostałe państwa UE dojdą do wniosku, że złamały one prawa człowieka.
W Traktacie z Nicei, z grudnia 2000, został zawarty tzw. artykuł lex Austria.
Zgodnie z Art. 7 TUE według wersji Traktatu z Nicei cztery piąte Państw Członkowskich, z poparciem absolutnej większości członków w Parlamencie Europejskim, może wystosować ostrzeżenie w sprawie naruszenia wspólnych zasad. Prawa głosu mogą zostać zawieszone na podstawie kwalifikowanej większości w Radzie oraz większości  w Parlamencie Europejskim, również reprezentującej większość absolutna członków.

Sankcje gospodarcze mogą być nakładane na kraje trzecie na podstawie kwalifikowanej większości zgodnie z art. 301 TWE

Linki

Zobacz także Austria.