Lex Austria

Artykuł Traktatu z Nicei, na mocy którego można zawiesić prawa do głosowania państwa członkowskiego, jeżeli pozostałe państwa uznają, że naruszyło ono prawa człowieka.

Według Art. 7 TUE, cztery piąte Państw Członkowskich może ostrzegać w sprawie naruszenia wspólnych zasad poparciem  absolutnej większości członków w Parlamencie Europejskim.
Prawa do głosowania mogą być zawieszone na podstawie dezycji Rady podjętej kwalifikowaną większością oraz większością dwóch trzecich w Parlamencie Europejskim (co również stanowi większość absolutną członków).

Linki

Zobacz również Austria.