Traktat Nicejski

(Photo: EUobserver.com)

Traktat Nicejski został przyjęty 11 grudnia 2000 po najdłuższym jak dotąd szczycie europejskim.
Państwa Członkowskie stanowczo broniły swoich interesów, co przyniosło wydłużone negocjacje oraz zaskakujące kompromisy, na przykład ważenie głosów w Radzie.
Najbardziej istotne warunki Traktatu z Nicei dotyczą dostosowań instytucji UE, aby pomieścić rozszerzona UE 25, a później 27 lub 28 członków.
W niewiażącej deklaracji oraz wiążącym protokole, Traktat z Nicei definiuje sposób, w jaki będą funkcjonować główne instytucje UE, kiedy proces rozszerzenia zostanie zakończony.
Traktat został podpisany 26 lutego 2001 i wszedł w życie 1 lutego 2003, po tym jak został najpierw odrzucony w Irlandii w czerwcu 2001, ale przyjęty w drugim referendum w październiku 2002.

Uwagi

Linki

Na poniższych stronach można znaleść bezpłatne książki dotyczące Szczytu w Nicei:

http://www.nicetreatyonline.com/

http://www.euobserver.com/index.phtml?sid=38

http://www.bonde.com/index.phtml?sid=48&aid=10110