Głosowanie większościowe

(Photo: Notat)

Patrz Kwalikowana większość, i zwyczajna większość, głosowanie w Radzie, głosowanie w Komisji Europejskiej i głosowanie w Parlamencie Europejskim.