Głosowanie w Parlamencie

(Photo: Notat)

Normalny wymóg to zwykła większość głosów.

W przypadku współdecydowania oraz niektórych procedur zgody, wymaga się absolutnej większości.
Do czasu rozszerzenia, absolutna więksozść wynosi 314 na 626 głosy.

W przyszłości

Po pierwszym rozszerzeniu UE będzie staniowić prawdopodobnie 367 na 732 głosów.