Głosowanie w Komisji

(Photo: Notat)

Wymaga absolutnej większości komisarzy, przynajmniej 11 na 20 członków, przed rozszerzeniem UE