Głosowanie w Radzie

(Photo: Notat)

Proces decyzyjny wymaga absolutnej większości Państw Członkowskich (8 na 15 przed rozszerzeniem), choć rzadko znajduje to zastosowanie.
Bardzie powszechne jeat głosowanie jednomyślne oraz kwalifikowaną większością.
Do 1 maja 2004, kwalifikowana większość oznacza 62 na 87 głosów (patrz tabela).
Więc mniejszość blokująca 26 głosów. 

Wagi głosów są następujące:

Belgia

5

Dania

3

Niemcy

10

Grecja

5

Hiszpania

8

Francja

10

Irlandia

3

Włochy

10

Luksemburg

2

Holandia

5

Austria

4

Portugalia

5

Finlandia

3

Szwecja

4

Wielka Brytania

10

W przyszłości

Po rozszerzeniu UE o 10 nowych państw, waga głosów rozłoży się w następujący sposób:

Niemcy

29

Wielka Brytania

29

Francja

29

Włochy

29

Hiszpania

27

Polska

27

Holandia

13

Grecja

12

Republika Czech

12

Belgia

12

Węgry

12

Portugalia

12

Szwecja

10

Austria

10

Słowacja

7

Dania

7

Finlandia

7

Irlandia

7

Litwa

7

Łotwa

4

Słowenia

4

Estonia

4

Cypr

4

Luksemburg

4

Malta

3

Razem

321