Harmonizacja

The European Parliament (Photo: corporate.computershare.com/uk/Forefront_News)

Przepisy narodowe są zharmonizowane, kiedy są zgodne w całej UE.

Przed Jednolitym Aktem Europejskim z 1987, harmonizacja przepisów wymagała jednomyślności.

Obecnie większość przepisów harmonizacyjnych może zapadać kwalifikowaną większością.

Istnieją ważne obszary, w których UE nie może bezpośrednio harmonizować przepisów narodowych, na przykład, treść narodowych polityk edukacyjnych i kulturalnych.