Jednolity Akt Europejski, JAE

Jednolity Akt Europejski jest nazwą traktatu UE.
JAE został podpisany w lutym 1986 w Luksemburgu i zaczął obowiązywać w 1987 po referendach w Danii i Irlandii.
Razem z Traktatem z Maastricht wprowadził najbardziej rozległe jak dotąd zmiany w traktatach.
Wprowadził głosowanie kwalifikowaną większością w sprawach związanych z rynkiem wewnętrznym oraz procedurę współpracy dającą Parlamentowi Europejskiemu możliwość zgłaszania poprawek do części ustawodawstwa.

Linki

Zobacz także Klauzula środowiskowa i Cassis de Dijon.

http://www.historiasiglo20.org/europe/acta.htm

http://www.europa.eu.int/eur-l......reaties/selected/livre509.html