Partnerstwo dla członkostwa

Accession partnerships are a pre-accession strategy instrument which determines the candidate countries' particular needs on which pre-accession assistance should be targeted (Photo: http://www.auswaertiges-amt.de)

 

W 1998 kraje kandydujące z Europy Środkowej i Wschodniej rozwinęły swoje wcześniejsze Układy Europejskie w Partnerstwa dla członkostwa.

Wyznaczają one:

Według Traktatu Nicejskiego Parlament UE musi wyrazić aprobatę dla ważnych uzgodnień dotyczących konkretnych ram instytucjonalnych lub budżetowych.

Uwagi

Komisja zaproponowała, aby Grenlandia mogła otrzymać Układ o Partnerstwie zamiast układu OCT.

Linki

Zobacz także: Porozumienia z innymi krajami, akcesja i Akt Akcesji.
http://europa.eu.int/comm/enlargement/pas/aps.htm
http://europa.eu.int/scadplus/leg/en/cig/g4000a.htm#a12
http://europa.eu.int/comm/enlargement/pas/aps.htm