Akcesja

The flags of the 25 Member States of the European Union after the enlargement of May 1st, 2004. (Photo: imemc.org)

W celu przystąpienia do Unii Europejskiej, Państwa Kandydujące podpisują Traktat Akcesyjny z obecnymi Państwami Członkowskimi. Dziesięć krajów zrobiło to 16 kwietnia 2003 r. w Atenach i zostało członkami Unii 1 maja 2004 r. Traktat akcesyjny stanowi, że nowe państwa członkowskie mają takie same prawa i obowiązki co obecne państwa członkowskie. Niektóre wymagania wejdą w życie po akcesji i są zawarte w jego specjalnych protokołach. Traktaty akcesyjne i akty akcesji wymagają jednomyślnej akceptacji zarówno ze strony obecnych państw członkowskich, jak i każdego nowego państwa.

We wszystkich 10 krajach kandydujących, za wyjątkiem Cypru, odbyły się referenda, umożliwiające ratyfikację.

Jeśli państwo kandydujące nie zdoła ratyfikować traktatu, podział głosów i miejsc oraz liczby wymagane dla kwalifikowanej większości głosów itd. zostaną proporcjonalnie lub technicznie zmienione bez potrzeby nowych negocjacji między wszystkimi państwami członkowskimi. Instrumenty prawne do takich zmian zostałyby dołączone do aktu akcesji.

Uwagi

Po przyjęciu i traktatu akcesyjnego, zostaje on poddany procedurze ratyfikacji i przesłany Republice Włoskiej, która zbiera i przechowuje wszystkie instrumenty ratyfikacji.

Linki

http://europa.eu.int/comm/enla......rgement/negotiations/index.htm
http://www.cyprus-eu.org.cy/eng/home.htm  http://europa.eu.int/comm/enlargement/index_en.html
http://europa.eu.int/scadplus/leg/en/cig/g4000a.htm#a10