Lepsze prawo

(Photo: www.birthinjury.co.cc)

Proces podejmowania decyzji w UE jest nieprzejrzysty. Instytucje unijne zadecydowały zatem, że uproszczą proces tworzenia prawa aby stał się on łatwiejszy do zrozumienia. Rada, Komisja Europejska oraz Parlament są w trakcie negocjacji porozumienia międzyinstytucjonalnego w zakresie lepszego tworzenia prawa.

Uwagi

Komisja publikuje corocznie raport na temat lepszego tworzenia prawa.

W przyszłości

W projekcie Konstytucji zaproponowano ograniczenie aktów prawnych Unii do ustaw, rozporządzeń, dyrektyw, decyzji, rekomendacji i opinii.

Proponuje się także procedurę współdecydowania jako zasadę i zarzucenie procedury kooperacji na rzecz procedur konsultacji i współdecydowania.

Linki

Zobacz także Upraszczanie i Kodyfikacja i konsolidacja
http://europa.eu.int/comm/governance/docs/index_en.htm