Upraszczanie

Upraszczanie stanowi próbę uczynienia skomplikowanych metod podejmowania decyzji łatwiekszymi do zrozumienia.

W przyszłości

Konwent w sprawie Przyszłości Europy posiadał grupę roboczą w sprawie upraszczania kierowaną przez byłego włoskiego premiera Giuliano Amato.
Grupa chce radykalnego zmniejszenia liczby 32 różnych sposobów podejmowania decyzji w UE.
Projekt Konstytucji w następstwie propozycji zredukował wiążące akty prawne do praw europejskich, praw ramowych i decyzji.

Niewiążące akty prawne to zalecenia i opinie.