Parlament Europejski

EU Parliament in Brussels (Photo: European Parliament)

Parlament Europejski jest zgromadzeniem przedstawicieli 374 milionów obywateli Unii. Począwszy od 1979 są oni wybierani w powszechnych wyborach bezpośrednich co pięć lat.
Obecnie w Parlamencie Europejskim zasiada łącznie 626 posłów, miejsca rozdzielone są pomiędzy Państwa Członkowskie według kryterium liczby ludności. Po rozszerzeniu liczba posłów Parlamentu Europejskiego wzrośnie do 732.

W przyszłości

Projekt Konstytucji eliminuje podział na wydatki obowiązkowe i nieobowiązkowe, dając tym samym Parlamentowi Europejskiemu ostatnie słowo w sprawie wszystkich kategorii budżetowych.

Parlament Europejski będzie miał również większy wpływ w wielu dziedzinach, dzięki wprowadzeniu procedury współdecydowania w dodatkowych obszarach.  Procedura współdecydowania nazywana będzie "zwykłą procedurą legislacyjną".

Od 2009 roku miejsca w Parlamencie Europejskim rozdzielane będą zgodnie z zasadą "degresywnej proporcjonalności", zapewniając każdemu państwu co najmniej 4 miejsca.

Linki

http://www.europarl.eu.int