Umowa o Partnerstwie

(Photo: European Commission)

Umowy o partnerstwie i Porozumienia o współpracy są uważane za rozszerzone wspólne porozumienia handlowe uregulowane w Art.133 i 308 TWE. Parlament Europejski jest informowany i ewentualnie konsultowany w kwestiach dotyczących Umów o Partnerstwie.

Układy Europejskie i Umowy Stowarzyszeniowe wymagają zgody Parlamentu Europejskiego.

Uwagi

Definicja nie jest jednolita, ale klasyfikacja odpowiada procedurze zgody z udziałem Parlamentu Europejskiego.

 

Linki

Zobacz Parlamentu Europejskiego