Układy Europejskie

(Photo: Notat)

UE zawarła umowy stowarzyszeniowe z wszyskimi krajami będącymi w trakcie przystępowania do UE (kraje kandydujące), nazywane “Układami Europejskimi”.

Umowy przewidują dialog polityczny i swobodną wymianę handlową większości towarów, z wyjątkiem produktów pochodzenia rolniczego, stanowiących znaczną przewagę konkurencyjną krajów kandydackich.

Układy Europejskie nie powstrzymały krajów kandydackich od utrzymywania rosnących deficytów (tym samym długów) w bilansie handlowym z UE.

Układy Europejskie przewidują również pomoc przedakcesyjną w celu wsparcia krajów kandydackich w procesie harmonizacji ich prawa z prawem UE.

Linki

Zobacz również Porozumienia z innymi państwami.