Umowa stowarzyszeniowa

'No to EEA' campaign in Norway (Photo: Nei til EU)

Unia Europejska zawiera różnego typu umowy z innymi państwami.

Umowa stowarzyszeniowa między Unią Europejską a państwami trzecimi stanowi zgodnie z art. 310 ToWE podstawę bliskiej współpracy i ma na celu przyszłe członkostwo państwa trzeciego w Unii. W tym przypadku, jest ona popularnie zwana Układem Europejskim.

Układy Europejskie są zawierane w celu przygotowania państwa do członkostwa w Unii Europejskiej i zakładają pomoc finansową.

Układ w sprawie utworzenia Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) ustanawia wspólny obszar gospodarczy z Norwegią, Islandią  i Lichtensteinem.

Umowy o Partnerstwie zostały podpisane, np. ze Wspólnotą Niepodległych Państw (WNP).

Porozumienia o stowarzyszeniu z UE krajów rozwijających się są również zwane porozumieniami o współpracy (przykładem mogą być porozumienia z państwami Maghrebu, Mashreku, czy porozumienie z Cotonou )

EU posiada Porozumienia o Stabilizacji i Stowarzyszeniu (SAA) z krajami Bałkanów.

Porozumienia Stowarzyszeniowe o Wolnym Handlu (na przykład Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)).