Światowa Organizacja Handlu

World Trade Organization headquarters in Geneva (Photo: World Trade Organisation)

Światowa Organizacja Handlu, która zastąpiła Układ Ogólny o Cłach i Handlu GATT, zajmuje się liberalizacją międzynarodowego handlu. W rozmowach pomiędzy WTO i UE, interesy UE reprezentuje Komisja Europejska, a wspólne stanowisko Unii zatwierdzane jest kwalifikowaną większością głosów.
Traktat Nicejski stanowi, iż decyzje dotyczące umów międzynarodowych mają zapadać na postawie kwalifikowanej większości głosów, w przypadku umów, które odnoszą się do tych obszarów, gdzie decyzje wewnętrzne zapadają kwalifikowaną większością.

Linki

http://www.wto.org/