Układ Ogólny w sprawie Ceł i Handlu, GATT

WTO Headquarters in Geneva (Photo: World Trade Organisation)

Organ ONZ założony w 1948. Jego celem było zwiększanie obrotów handlowych, rozwój swobodnego handlu oraz obniżanie ceł. GATT miał 110 członków kiedy został przemianowany na Światową Organizację Handlu [World Trade Organisationtaken (WTO)

Linki

Negocjacje UE w sprawie handlu prowadzone w imieniu wszystkich Państw Członkowskich

http://www.ciesin.org/TG/PI/TRADE/gatt.html