Karta Praw Podstawowych

The EU Charter of Fundamental Rights was adopted in Nice in December 2000 (Photo: French EU Presidency)

Karta Praw Podstawowych UE została przyjęta w Nicei w grudniu 2000 w formie “politycznej deklaracji”. Zawiera 54 artukuły zaczerpnięte głównie z Europejskiej Konwencji Praw Człowieka
Trybunał Europejski UE wyraził chęć brania pod uwagę Karty przy wydawaniu wyroków, nawet gdyby nie była ona dokumentem prawnie wiążącym. Trybunał Europejski odwoływał się już do zapisów Karty w kilku przypadkach.

Uwagi

W przyszłości

Konwent w sprawie przyszłości Europy zdecydował o włączeniu Karty do proponowanej Konstytucji UE jako prawnie wiążącej. Projekt Konstytucji rozpoznaje prawa, wolności i zasady ustanowione Karcie, czynjąc ją „integralną częścią konstytucji”.

Linki

Zobacz także: grupa robocza Konwentu do spraw Karty


http://european-Convention.eu.......nt/docs/sessPlen/00369.en2.PDF

http://ue.eu.int/df/default.asp?lang=en