Deklaracje

Teksty dołączone do Traktatu, które same nie są prawnie wiążące. Stanowią one pomoc w rozumieniu prawnie wiążących przepisów zawartych w artykułach.

Uwagi