Jedna waluta

(Photo: EU Commission)

UE posiada nie tylko wspólną, ale również jedną walutę.
Euro zastąpiło byłe waluty narodowe w tak zwanym Eurolandzie.

Obrót walutami narodowymi jest zakazany.

Europejski Bank Centralny we Frankfurcie w Niemczech jest odpowiedzialny za jedną walutę.

Linki

Patrz także Wspólna waluta, Euroland, Unia Gospodarcza i Walutowa. http://www.europa.eu.int/euro/html/home5.html?lang=5