Wspólna waluta

(Photo: European Commission)

Wspólna waluta może funkcjonować równolegle do walut narodowych. Jednakże, Unia Gospodarcza i Walutowa w UE posiada jedną walutę eliminującą waluty narodowe.

Linki

Zobacz także Jedna waluta.