Siedziby

European Parliament in Brussels (Photo: European Parliament)

Komisja Europejska ma swoje główne biura w Brukseli, ale jest również zobowiązana prawnie utrzymywać biura w Luksemburgu.
Parlament Europejski musi zbierać się na 12 sesji w Strasburgu lub w Brukseli oraz utrzymywać swój sekretariat w Luksemburgu zgodnie z Trakatatem.

Rada zbiera się w Brukseli przez 9 miesięcy w roku, w kwietniu, czerwcu i paździeniku w Luksemburgu. (Zasada dziesięciu, ponieważ kwiecień jest czwartym miesiącem, czerwiec szóstym= październik, dziesiąty)

Większość więc urzędników UE pracuje obecnie w Brukseli, gdzie Parlament posiada również swoje główne budynki i gdzie odbywają się spotkania komitetów.

Liczba siedzib może być zmieniana jedynie w jednomyślny sposób.

Ta kwestia została podjęta w Konwencie, ale nie została jeszcze sformułowana.

Uwagi

Europejski Bank Centralny ma siedzibę przy Kaiserstrasse we Frankfurcie.

Agencje  mają różne siedziby.

Komisja Europejska ma swoje główne biura w Brukseli, ale jest również zobowiązana prawnie utrzymywać biura w Luksemburgu.
Parlament Europejski musi zbierać się na 12 sesji w Strasburgu lub w Brukseli oraz utrzymywać swój sekretariat w Luksemburgu zgodnie z Trakatatem.

Rada zbiera się w Brukseli przez 9 miesięcy w roku, w kwietniu, czerwcu i paździeniku w Luksemburgu. (Zasada dziesięciu, ponieważ kwiecień jest czwartym miesiącem, czerwiec szóstym= październik, dziesiąty)

Większość więc urzędników UE pracuje obecnie w Brukseli, gdzie Parlament posiada również swoje główne budynki i spotkania komitetów.

Liczba siedzib może być zmieniana jedynie w jednomyślny sposób.

Ta kwestia została podjęta w Konwencie, ale nie została jeszcze sformułowana.

Uwagi

Europejski Bank Centralny ma siedzibę przy Kaiserstrasse we Frankfurcie.

Agencje  mają różne siedziby.