Agencje

From Stockholm to Crete and from Lisbon to Warsaw, 29 agencies provide service, information and know-how to the people of the European Union and beyond. The agencies work within many different fields such as environment, food safety, transportation, trade marks, education, or fundamental rights. (Photo: www.bookshop.europa.eu)

EU może powołać rozmaite agencje, które zajmują się specyficznymi zagadnieniami. Następujące agencje są obecnie kierowane przez UE:

Centrum Tłumaczeń dla Instytucji Unii Europejskiej

- CdT: Translation Centre for the Bodies of the European Union – Luxembourg: http://www.cdt.eu.int

Europejskie Centrum Rozwoju Szkolenia Zawodowego

- CEDEFOP: European Centre for the Development of Vocational Training – Thessaloniki (Greece): http://www.cedefop.eu.int

Wspólnotowe Biuro Różnorodności Roślin

- CPVO Community Plant Variety Office – Angers (France):
http://www.cpvo.eu.int


Europejska Agencja Odbudowy

- EAR European Agency for Reconstruction – Thessaloniki (Greece):
http://www.ear.eu.int


Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa Lotnictwa

- EASA – European Aviation Safety Agency (operational by SEU Parliament September 2003)
http://europa.eu.int/agencies/easa/index_en.htm

Europejska Agencja Ochrony Środowiska

- EEA: European Environment Agency – Copenhagen (Denmark):
http://www.eea.eu.int


Agencja ds. Bezpieczeństwa Żywności

- EFSA – European Food Safety Authority – Temporary seat in Brussels (Belgium): http://www.efsa.eu.int/


Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Uzależnień

- EMCDA: European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction- Lisbon (Portugal): http://www.emcdda.org

Europejska Agencja ds. Kontroli Leków

- EMEA: European Agency for the Evaluation of Medicinal Products – London (UK): http://www.emea.eu.int


Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa Żeglugi

- EMSA – European Maritime Safety Agency (operational by the end of 2002) http://europa.eu.int/agencies/emsa/index_en.htm

Europejska Fundacja ds. Szkoleń
- ETF: European Training Foundation- Turin (Italy):
http://www.etf.eu.int

Europejskie Centrum Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii

- EUMC – European Monitoring Centre on racism and Xenophobia – Vienna (Austria): http://www.eumc.eu.int and http://europa.eu.int/agencies/eumc/index_en.htm

Europejska Fundacja ds. Poprawy Warunków życia i pracy - EUROFOUND – European Foundation for the Improvement of the Living and Working Conditions – Dublin (Ireland): http://www.eurofound.eu.int

Urząd ds. Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego

- OHIM: Office for Harmonisation in the Internal Market (Marks and Designs) http://europa.eu.int/agencies/ohim/index_en.htm – Alicante (Spain): http://oami.eu.int

Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa i Zdrowia w Miejscu Pracy

- OSHA - European Agency for Safety and Health at work- Bilbao (Spain): http://europe.osha.eu.int and http://agency.osha.eu.int/

Ogólna informacja o agencjach: http://europa.eu.int/agencies/index_en.htm