Santer, Jacques (1937 - )

Jacques Santer (Photo: EP)

Jako premier Luksemburga (1984-1995), Jacques Santer prowadził negocjacje w sprawie Jednolitego Aktu Europejskiego, który położył kres staremu 20-letniemu kompromisowi luksemburskiemu.
Santer został później Przewodniczącym Komisji, kiedy Wielka Brytania zawetowała nominację belgijskiego premiera Jeana-Luca Dehaene’a, stawiając na Santera również federalistę, ale przypuszczalnie słabszego.
Santer wraz z resztą Komisji podał się do dymisji 15 marca 1999 w następstwie dochodzenia w sprawie zaniedbań administrcyjnych (niekompetencji i złych praktyk) przeprowadzonego przez niezależną grupę ekspertów.
W raporcie stwierdzono, że nie osoby, która byłaby w najmniejszym stopniu odpowiedzialna.

Od 1999, Santer jest Socjaldemokratycznym deputowanym Parlamentu Europejskiego.

Links

Zobacz także Wotum nieufności, Andreasen i Buitenen.

http://wwwdb.europarl.ep.ec/ep......templ=&imode=&ireturn=