Niezależna grupa ekspercka

André Middelhoek (Photo: eca.europa.eu/.../history/Formerpresidents)

W 1999 po odrzuceniu rozliczeń UE za 1998 (absolutorium), poproszono niezależną grupę ekspercką, aby dokonała oceny prac Komisji Europejskiej. Eksperci oświadczyli, że nie znaleźli ani jednej osoby odpowiedzialnej w najmniejszym stopniu.

Kiedy pierwszy raport został opublikowany 15 marca 1999, Komisja, pod przedwodnictwem Jacque’a Santera, podała się dymisji.

Uwagi

Linki

Zobacz również Wotum nieufności, Buitenen i Andreasen.

http://www.bullen.demon.co.uk/default.htm