Cele UE

(Photo: Court of Auditors)

EU będzie przyczyniać się do:


Będzie zachęcać do przestrzegania solidarności pomiędzy pokoleniami i państwami oraz zapewnienia równości dla wszystkich.
Patrz też Wartości Unii Europejskiej.


Wspólnota Europejska określa swoje cele w Artykule 2 TWE. Nie są one prawnie wiążące. Trybunał Europejski może brać je pod uwagę podczas orzekania w sprawach sądowych.

Uwagi

W przyszłości

Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych przez Konwent w sprawie Przyszłości Europy zawiera nawet szerszy katalog celów.


Proponowany Art. 3 w sprawie celów UE obejmuje:

Unia walczyć będzie wykluczeniem społecznym, dyskryminacją a promować sprawiedliwość społeczną i ochronę, równość kobiet i mężczyzn, solidarność między generacjami i ochronę praw dziecka.