Rada Stowarzyszenia

Council of Ministers headquarters (Photo: European Commission)
UE posiada różne umowy z krajami trzcimi. W ramach umów stowarzyszeniowych, tworzone są Rady Stowarzyszenia składające się z Ministrów z obu stron, których celem jest monitorowanie wykonania odpowiedniej umowy.