Środki

Środki są zazwyczaj podejmowane w celu wspomagania, zachęcania i koordynowania działań Państw Członkowskich w obszarach, w których UE nie ma żadnych kompetencji i gdzie prawo narodowe nie powinno być harmonizowane, na przykład kultura i prawo pracy.

W przyszłości

W Projekcie Konstytucji używany jest termin "działania wspierające, koordynujace i uzupełniające.

Linki

Zobacz działania wspierające, upraszczanie, środki zachęcające i środki wspierające.