Środki zachęcające

The European Parliament (Photo: sdlpyouth.com/news/?cat=6&paged=2)

Metoda podejmowania decyzji zastosowana w traktatach, nie jest zdefiniowana precyzyjnie. Należy do środków wspierających. Może zawierać wiążące rozporządzenia.

Stosowane zwykle w sytuacji kiedy UE nie posiada kompetencji oraz kiedy prawa narodowe nie powinny być harmonizowane, na przykład w obszarze polityk kulturalnej i zatrudnienia.

W przyszłości

Konwent w sprawie Przyszłości Europy zamierza usunąć środki zachęcające dla obszarów działań wspierających.