Hierarchia dokumentów

The European Parliament (Photo: sdlpyouth.com/news/?cat=6&paged=2)

Obecnie mamy do czynienia tylko z dwoma rodzajami aktów prawnych UE, są to artykuły traktatów oraz tak zwane prawo wtórne - rozporządzenia, dyrektywy, decyzje, zalecenia i opinie.

Parlament Europejski przyjął raport Bourlangesa w sprawie hierarchii aktów UE w grudniu 2002.

W przyszłości

Konwent rozważał dodatkową, wyższą kategorię aktów prawnych, która obejmowałaby “przepisy organiczne”. Odnosi się to do kategorii aktów pomiędzy artykułami traktatów, prawem UE i prawem ramowym, pomysł ten nie został jednak przyjęty. Patrz akty delegowane.

Zobacz także raport grupy roboczej Konwentu w sprawie upraszczania.

Obecnie mamy do czynienia tylko z dwoma rodzajami aktów prawnych UE, są to artykuły traktatów oraz tak zwane prawo wtórne - rozporządzenia, dyrektywy, decyzje, zalecenia i opinie.

Parlament Europejski przyjął raport Bourlangesa w sprawie hierarchii aktów UE w grudniu 2002.

W przyszłości

Konwent rozważał dodatkową, wyższą kategorię aktów prawnych, która obejmowałaby “przepisy organiczne”. Odnosi się to do kategorii aktów pomiędzy artykułami traktatów, prawem UE i prawem ramowym, pomysł ten nie został jednak przyjęty. Patrz "akty delegowane"

Zobacz także raport grupy roboczej Konwentu w sprawie upraszczania.