Akty delegowane

Ustawodawcy mogą powierzyc Komisji Europejskiej uszczegółowienie lub poprawienie –co oznacza decydowanie- w stosunku do pewnych mniej istotnych elementów prawa UE bądź prawa ramowego dzięki uprawnieniom do delegowania.

Konwent w Sprawie Przyszłości Europy zaproponował wprowadzenie aktów delegownych jako specjalną kategorię ustaw obok usatw europejskich i ramowych ustaw europejskich.

Akty delegowane są nadrzędne w stosunku do ustaw i konstytucji narodowych, mimo że uchwalane są w instytucji, w której nie są reprezentowane wszystkie państwa członkowskie.

Aktom delegowanym poświęcony został Art. I-35, który prawdopodobnie będzie artykułem najczęściej przywoływanym, jeśli tylko Konstytucja zostanie przyjęta i ratyfikowana.

Uwagi

Linki

Zobacz również uprawnienia wykonawcze.